Bahrain Flag
Cityvago

Premium listing

Toyota (Ebrahim K. Kanoo), Sitra Manama

Toyota

Address : Sitra 99, Road 1104, Block 611, Al Hamriya, Sh. Jaber Al Subah Highway, Sitra, Manama, Bahrain

Open Sat-Wed 8am-12.30pm, 3.30pm-7pm; Thu 8am-12.30pm, 4pm-7pm; Fri closed